ISO.hr

Kontakt O nama
Trgovina ljudima i dječji rad

SA 8000 (2)Trgovina ljudima i dječji rad

Definicije SA 8000: Trgovina ljudima: Regrutacija, transfer, skrivanje ili prihvaćanje osoba korištenjem prijetnji, sile, drugih oblika prisile ili obmane u svrhu izrabljivanja. Dijete: Svaka osoba ispod 15 godina starosti (odnosno definirano nacionalnim zakonom). Pa ovaj GNK Dinamo je u prekršaju!!!