ISO.hr

Kontakt O nama
Zapošljavanje djece

SA 8000Zapošljavanje djece

Između ostalog, norma Društveno odgovornog poslovanja SA 8000 (SA - Social Accountability) određuje osnovne zahtjeve i na području dječjeg rada.