ISO.hr

Kontakt O nama
Upravljanje rizikom, implementacija zahtjeva i kontrola

IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI - KORAK 9Upravljanje rizikom, implementacija zahtjeva i kontrola

Za svaki rizik prepoznat u procjeni rizika potrebno je donijeti odluku o načinu obrade rizika (Plan obrade rizika).