ISO.hr

Kontakt O nama
SNIMKA STANJA

IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI - KORAK 2SNIMKA STANJA

Svrha snimke stanja je otkriti stvarne postojeće ranjivosti i nedostatke u organizaciji. To je zatečeno stanje organizacije. Nakon toga radi se GAP analiza - analiza jaza između zatečenog i željenog stanja u organizaciji temeljem koje se daju konkretne preporuke za poboljšanje sustava.